Permanente verbindingen

... aan het milieu

Wij zijn ervan overtuigd dat een zorgvuldig en bewust gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, lucht en bodem, alsmede fauna en flora, moet worden gewaarborgd om toekomstige generaties in staat te stellen een goed leven te leiden. Wij nemen dan ook deel aan het PDR-programma, dat gebruikte PU-spuitbussen recyclet en zo waardevolle grondstoffen terugleidt naar de industrie. Omdat wij al onze productiefaciliteiten in het Salzkammergut hebben gevestigd, hebben wij ook korte leverwegen.

Dit komt onze ecologische voetafdruk ten goede. De gehele productie bij Ramsauer is gericht op duurzaamheid. Zelfs de start van het bedrijf heeft een biologische oorsprong: raamkit is altijd al een duurzaam product geweest. Het onderzoek en de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en hun grondstofbesparende, duurzame productie conform alle wettelijke vereisten is een vast onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

De voordelen van onze duurzame productiemethode:

  • korte leveringsroutes, want regionaal
  • Recycling van PU-spuitbussen in samenwerking met PDR
  • Productie afgestemd op duurzaamheid
  • biologische oorsprongen door middel van raamkit

Naast de vele technische en kwaliteitsgerelateerde tests bestaan er voor elk product nog meer vermeldingen en certificeringen op het gebied van emissies

Ramsauer voldoet aan de criteria voor DGNB en LEED

De “German Sustainable Building Council” (DGNB) evalueert de duurzaamheid van gebouwen op basis van maximaal 50 afzonderlijke criteria. Onze producten die op de lijst staan, voldoen aan geselecteerde punten op het gebied van “ecologische kwaliteit” en “sociaal-culturele en functionele kwaliteit”.

Het LEED®-keurmerk staat voor energie- en kostenbewust bouwen en evalueert een gebouw op basis van de locatie van het pand, de waterzuinigheid, de energie-efficiëntie, de gebruikte materialen en hulpbronnen en de luchtkwaliteit binnenshuis. Om de zogenaamde LEED®-credits op het gebied van binnenluchtkwaliteit te verkrijgen, kunnen wij u een breed scala aan gecertificeerde producten aanbieden. Deze keurmerken zijn recentelijk bij onze producten gedeponeerd, wat onze hoge kwaliteitsnormen aantoont.

De vermelde Ramsauer producten zijn ook te vinden onder: www.greenbuildingproducts.eu

Recycling van PU-spuitbussen

Om technische redenen is het niet mogelijk om een PU-spuitbus volledig te legen. Er blijven resterende hoeveelheden vloeibaar prepolymeer en drijfgassen in de spuitbus achter. Deze stoffen kunnen weer terug in het productieproces worden gebracht. De stoffen gelden als schadelijk voor de gezondheid, waardoor ook PU-spuitbussen als gevaarlijk afval beschouwd worden. PU-spuitbussen mogen daarom niet worden afgevoerd met restafval in de vuilniszak, in PMD-zakken, gemengde bouwcontainers of bakken voor plastic en blik. PDR Recycling GmbH + Co KG biedt een milieuvriendelijk alternatief voor een dure verwijdering van gevaarlijk afval.

Het is een joint venture van de toonaangevende Europese fabrikanten van PU-spuitbussen, gevestigd in Thurnau, Noord-Beieren. Via een handig ophaalsysteem kan PDR de gebruikte PU-spuitbussen op de Duitse markt verzamelen, naar Thurnau transporteren en recyclen. Meer informatie vindt u in het infotheek-item over PDR.