Onderhoud joint

Definitie volgens DIN 52 460, termen: De onderhoudsvoeg is een voeg die aan sterk chemische en/of fysische invloeden wordt blootgesteld. De afdichtingskit moet daarom regelmatig gecontroleerd worden en eventueel worden vervangen, om gevolgschade te voorkomen. Ook afdichtingsstoffen hebben wat de belastbaarheid betreft grenzen, die bij normaal gebruik niet worden bereikt of overschreden.

Met het volgende moet rekening gehouden worden: De onderhoudsvoeg valt niet onder de garantie van gebruikelijke voegwerkzaamheden. Het gevolg hiervan is dat de onderhoudsvoeg al vóór de uitvoering moet worden benoemd en vastgelegd. Welke voeg als onderhoudsvoeg moet worden geclassificeerd, moet reeds in de offerte worden vermeld. Het aanpassen van de classificering is in geval van schade niet mogelijk.