IVD

De bond ‘IVD Industrieverband Dichtstoffe e.V.’ behartigt de belangen van alle gerenommeerde producenten van afdichtingsmiddelen en zet zich in voor hoge kwaliteitsnormen. Dit is in tijden van wereldwijde veranderingen in de marktstructuren belangrijker dan ooit.

Het is niet zonder reden dat de afkorting ‘IVD’ in vakkringen direct geassocieerd wordt met ‘kwaliteit en vertrouwen’. Intelligente, veilige producten en systemen voor afdichtingen op de bouw vormen hiervoor de basis. De leidinggevende fabrikanten van afdichtingsmiddelen en grondstoffen kwamen 25 jaar geleden bij de oprichting van de IVD een hoog kwaliteitsniveau overeen. Dit initiatief heeft de industrie en de markt voorgoed veranderd. Het IVD-kwaliteitsoffensief heeft een standaard gecreëerd waaraan fabrikanten, architecten, vakhandelaren enerzijds en deskundigen, bouwjuristen en rechters anderzijds zich oriënteren.

IVD-datasheets – de ‘Stand der Technik’ (stand van de techniek) kunnen vanaf nu gratis gedownload worden! De IDV slaat een nieuwe weg in. In het belang van de industrie, de planners, de fabrikanten, investeerders en gebruikers socialiseerde de bond zijn kennis. De technische datasheets kunnen nog steeds in gedrukte vorm worden besteld, maar kunnen nu ook op het IVD-platform www.abdichten.de door alle geïnteresseerden gratis gedownload worden.