Informatie

voor een professionele verbindingsvoeg

Verbinding gezamenlijke vereisten

Overeenkomstig de specificaties van ÖNORM B5320 en de RAL-richtlijnen voor de uitvoering van de montage van ramen en huisdeuren worden deze eisen onderverdeeld in 3 bereiken:

  • aan de buitenzijde bescherming tegen slagregen en UV-straling
  • in het midden warmte- en geluidsisolatie
  • aan de binnenzijde een rondom luchtdichte afsluiting

Voor het bouwproject wordt uit een reeks op elkaar afgestemde producten een op de behoeften afgestemde voegafdichting gekozen. Afhankelijk van het bouwwerk, de aansluitsituatie en de inbouwvoorwaarden kunnen verschillende producten gebruikt worden. In de meeste gevallen gaat het om een opbouw van de vensteraansluitvoeg die uit drie niveaus bestaat.

1. Niveau weerbescherming
Dit niveau moet wind- en regendicht zijn, maar tegelijkertijd dampdoorlatend.

2. Functioneel niveau
Dit niveau bevindt zich tussen de buitenste en binnenste afdichting en dient als geluids- en warmte-isolatie in het aansluitbereik. Deze laag moet rondom en zo veel mogelijk zonder holle ruimtes gerealiseerd worden.

3. Niveau ruimtezijde
Op dit niveau moet de luchtdichtheid gegarandeerd worden. Deze afdichting moet een hogere Sd-waarde hebben dan de afdichting aan de buitenkant.

Buitenkant: regen, wind, geluid, UV-belasting
Ruimtezijde: verwarmingsenergie, luchtvochtigheid in de ruimte
Gebouw: beweging gebouw, toleranties
Vensters: lengteverandering, eigen gewicht
Gebruik: krachtontlading, stootbelasting

Met al deze eisen moet bij de verbindingsvoeg rekening gehouden worden. Het succesvolle gebruik van de ramen staat of valt met de verbindingsvoeg. Bij de verwerking moet de geldende technische databladen in acht genomen worden.